От декември 1996 година фирма ЛАЗАРА предлага в магазините си специално подбрани серии от най-предпочитените марки осветителни тела и електроматериали.

През 2007 година стартирахме инженерингова дейност с проектиране, изграждане и ремонт на електроинсталации на промишлени, търговски и жилищни сгради.

От 2011 развиваме онлайн търговия с осветителни тела.

Основните направления на дейност са:

Търговия на едро и дребно с осветителни тела и всякакви крушки;

Монтаж и ремонт на осветителни тела;

Монтаж и ремонт на електроинсталации;

Монтаж и ремонт на корабни електроинсталации.

Основни цели на компанията са:

Даване на цялостни решения в областта на осветлението и електрообзавеждането на жилищни, офис и промишлени сгради;

Бързо изпълнение на всички проекти от главното разпределително табло до последната крушка;

Въвеждането на енергоспестяващи и защитни технологии на всички нива;

Непрекъснато подобряване на качеството и разнообразието на предлаганите стоки и услуги.

Брой на работещите в компанията до 25 души, в зависимост от големината на проектите.

Румен Лазаров

Управител Проекти

Петя Илиева

Управител продажби

Доказателство за успеха на ЛАЗАРА ЕООД са качествено изпълнените проекти и увеличаващия се брой доволни клиенти и инвеститори.

Варна,
14 февруари 2017 г

 

Румен Лазаров
управител